Hiển thị một kết quả duy nhất

222,000,000
350,000,000
380,000,000
312,000,000
389,000,000
369,000,000
348,000,000
.